Categories » Bergsprängning

Bergsprängning i Stockholm – ett farligt yrke

Forna tiders bergsprängare levde ett mycket spännande och stundtals farligt liv. Men med dagens teknik, utrustning, material och utbildning så är det tvärtemot ett yrke där det sällan sker olyckor. Det är inte heller ett yrke som först och främst lockar dem som tycker om spänning i tillvaron.

Bergsprängning i Stockholm kräver att man har många säkerhetsaspekter i åtanke för att man ska kunna känna sig trygg. Först och främst krävs en utbildning som är specifikt anpassad för arbetsuppgiften. Även här finns det olika grenar beroende på vilken funktion man kan ha inom projektet. Allt för ökad trygghet och säkerhet.

 

Passera flera kontroller

Innan en bergsprängning ska ske är det en hel del moment som ska gås igenom. Man tar ordentligt reda på vad som ska sprängas och hur det ska sprängas. Det är mycket viktigt att man använder sig av rätt dimensionerade sprängkrafter som också är riktade helt rätt. Alla dessa förberedelser går igenom flera händer för att inget ska råka missas.

Allt material och all utrustning som ska användas genomgår även de ett flertal kontroller. Allt från själva sprängämnet till de sprängmattor som man lägger som skydd ovanpå explosionen. Om de inte är av korrekt kvalitet så kan det innebära stora skador för allt och alla omkring.

 

 

Tänt var det här

På gamla filmer kan man se någon som varnar och sedan dyker alla runtomkring ner bakom ett skydd för säkerhet. Så går det inte längre till idag. Säkerhetsavstånd under själva detonationen ska hållas men däremot behöver man inte söka skydd. Sprängmattorna hindrar att något flyger iväg i luften och kan skada förbipasserande.

Inte heller de välkända dynamitgubbarna, med en lång tråd och ett handtag som skulle tryckas ner, är så idag. Det är mycket mer sofistikerad teknik där allt skräddarsys för det projekt som bergsprängningen ska utföras i.