Categories » finmekanisk verkstad

Vad man tänker på när man hör finmekanisk verkstad

Kanske går tankarna till små mässingsdetaljer när man tänker på finmekanik, men tiderna förändras. Idag är det framförallt plast och aluminium som gäller, och det öppnar upp så många nya möjligheter. Det som inte förändrats är kravet på noggrannhet och att arbetet utförs och levereras enligt de överenskommelser man gjort. 

Att arbeta på en finmekanisk verkstad innebär att man är en skicklig hantverkare. Det krävs precision och yrkesskicklighet för att forma eller gravera många av de detaljer som tillverkas. Man arbetar med många olika tekniker där maskingravyr, fräsning, svarvning, kapning, bockning, limning samt montering ingår.  En lång erfarenhet av olika tekniker och material är nödvändig för att kunna hitta olika lösningar. 

Mycket av arbetet sker vid avancerade maskiner, men det är ändå mycket rent hantverk som krävs för att kunna utföra vissa moment. De maskiner som används, och den personal som använder dem, behöver ständigt hållas uppdaterade och utbildade om den snabba utveckling som sker inom den teknik som rör verksamheten.

 

 

En finmekanisk verkstad kan göra prototyper för tillverkning i serier

Med hjälp av en modern maskinpark och skickliga hantverkare kan man numera tillverka avancerad medicinsk-teknisk utrustning. Man kan också utveckla skisser till prototyper som sedan tillverkas. Beställningarna kan sedan produceras i mindre serier.

De material man arbetar med, plast och aluminium, är moderna och lätta och därför väl lämpade för medicinsk utrustning. Plast är ett formbart material som kan vara hårt som metall eller mjukt och böjligt. Detsamma gäller aluminium som dessutom är den bästa metallen för återvinning.

Som alla moderna företag är man angelägen om att tillverka produkter som är miljövänliga och att använda metoder som är miljömedvetna. Både under tillverkningsprocessen och när man tänker på att produkterna ska lämna så få avtryck i miljön som möjligt.

Ett företag med mångårig erfarenhet kan lova kvalitet, snabbhet och säkra leveranser.