Categories » industrivågar

Rätt våg till rätt industri

Rätt våg till rätt industri

Att hitta precis rätt våg i havet av industrivågar kan vara ganska svårt. Det finns ju så fruktansvärt många att välja bland. Här följer ett par exempel på branscher och vad de olika branscherna kräver när det kommer till industrivågar.

Veterinär och sjukvård

Det ställs höga krav på industrivågar som ska användas inom sjukvården eller i veterinärmottagningar. De ska vara exakta och lätta att rengöra, då de ska användas ofta och av många olika patienter under en och samma dag. De ska vara lätta att använda. Om patienten inte är speciellt mobil, är det därför extremt viktigt att vågen är lätt att komma upp på.

Veterinärkliniker som ska kunna väga större djur som till exempel hästar och kor behöver såklart en golvvåg som kan klara det mesta när det kommer till både vikt och slitage. En sådan våg behöver kunna klara vikter på mellan 500 kg till uppåt två-tre ton. En smådjurklinik behöver inte denna typ av industrivågar. Där räcker det med en lite mindre våg.

Livsmedelsbranschen

Industrivågar som ska användas i livsmedelsbranschen och vid produktioner behöver vara precisa och hygieniska. Kraven är därför minst lika höga för dessa industrivågar som för vågarna som används inom sjukvården. Storleken och kapaciteten beror helt på vilken typ av livsmedel vågen ska användas till. En bagare behöver oftast inte en våg med samma kapacitet eller storlek som de som behövs vid till exempel fabriksproduktion av sylt eller liknande.
I vissa fall är en hängvåg att föredra. I andra fall är golvvågar bäst.

Små vågar med hög precision

Om man till exempel arbetar som smycketillverkare, kan de små typerna av industrivågar vara att föredra. Precision är ytterst viktigt när man ska väga ädelmetaller såsom guld och silver. Till detta finns även speciella guldmätare som man kan använda för att få ett ännu mer exakt resultat.