Categories » Invaliditet

Invaliditetsintyg – ett samarbete mellan patient, läkare och försäkringsbolag

Har du varit med om en olycka där du skadat dig och efter en längre tid fortfarande har bestående men? Det kan då vara aktuellt att få ett invaliditetsintyg utfärdat. Eftersom sjukgymnastik är en del av återhämtningen och att vissa skador kräver lite mer komplicerade operationer som ofta har en lång rehabiliteringstid är regeln att det behöver gå åtminstone ett år innan något beslut kan tas.

Ett kvitto på din skada

Människan kan till skillnad från andra djur föreställa sig framtiden. Det går däremot inte att se in i den vilket i så fall skulle innebära att hen aldrig hade vågat sig på att göra någonting med skaderisk. Det här skulle samtidigt medfört att försäkringsbolagen inte hade haft någon funktion.

På gott och ont är framtiden oviss och bevisligen är det därmed också bra att ha någon form av försäkring som både täcker de kostnader som uppkommer vid sjukhusbesök och dylikt samt om smärta, svaghet, känselbortfall eller brist på rörelse efter det ovan nämnda året kvarstår. En olycksfallsförsäkring är med andra ord en förutsättning för att ett invaliditetsintyg överhuvudtaget ska kunna utfärdas.

Nyckeln till trygghet

Förhoppningen är att människor inte ska behöva vara med om svåra olyckor eller skador. Det här är en önskan men samtidigt också en utopi då våra kroppar inte alltid skriver under det här avtalet. Tillsammans går därför läkare och försäkringsbolag ihop för att fungera som en hjälpande hand vid eventuella behov.

I praktiken innebär det här att både patienten samt läkare och försäkringsbolag i en gemensam dialog försöker hitta en lösning på situationen. Patienten får först med egna ord ge sin version av upplevelsen. Därefter genomför läkaren på försäkringsbolagens önskan en kontroll där patienten noga undersöks innan ett beslut om intyg och efterföljande ersättning kan tas. 

Det här visar än en gång vikten av samarbete människor emellan.