Categories » it-support

IT-support, har du testat att starta om datorn?

Det finns en serie om IT-support, The IT Crowd, som nog sätter fingret på de flesta fördomar som finns om yrket. Det är inte ovanligt att du måste nästla dig ner i någon mörk källare för att hitta företagets IT-tekniker, till exempel.

Visst är det också sant att den första frågan som supporten ställer är om du testat att starta om datorn. Faktum är att det faktiskt brukar lösa en del problem. Det har att göra med att när datorn startar om helt frigörs minne och resurser.

Om det inte hjälper att starta om datorn är det bra att kontakta en bra IT-support som https://www.cirbit.com/. Företag kan framför allt dra stor nytta av en extern support för IT-lösningar. För ibland behövs proffs som ser till att det inte blir någon nedtid.

 

IT-support in-house eller extern?

Många mindre företag kan dra fördel av att hyra in extern IT-support. Att ha en egen avdelning för IT kan vara kostsamt och det är ofta svårt att kombinera arbetsroller. Genom att hyra in tjänsten utifrån får företag en flexibel lösning.

Många företag som arbetar med IT-lösningar åt mindre företag kan också tillhandahålla hela lösningar. Från installation av nätverk och hårdvara till service och support. Det frigör tid från kärnverksamheten.

 

 

Är det säkert med extern IT-support?

Företagshemligheter, känsliga personuppgifter och många andra faktorer kan göra att det känns otryggt att ha en utomstående IT-support. GDPR har inte gjort saken lättare.

Därför är det viktigt att det externa företaget som anlitas har gedigna kunskaper i regler och lagar kring informationssäkerhet. Det är också viktigt att det finns avtal som reglerar vad företag får ta del av och hur exempelvis personuppgifter hanteras.

Genom att välja ett väletablerat företag som har breda kunskaper minskar riskerna och tryggheten ökar. Det bästa är att anlita någon som kan datorer såväl som programvaror.