Dörrar som säkerhet mot samhällsutvecklingen

07 juni 2022
Mikael Barani

editorial

Den svenska vardagen präglas i allt högre utsträckning av gängvåld, skjutningar och explosioner. Hade man kunnat åka tillbaka till 80-talet och varna folk för utvecklingen hade få nog trott på den verklighet som man rapporterade om från Sverige anno 2022.

Att utvecklingen i Sverige har gått allvarligt åt fel håll står nog klart förutom för de mest hårdnackade utopisterna.

Ett nytt Sverige?

Dessvärre är de politiska lösningarna på de problem som man själv har skapat långsamma. Det är upp till var och en av oss att se till att man minskar sina risker för att drabbas av den nya tidens utveckling.

Dessvärre innebär detta att ens värld krymper. Vissa områden vistas man helt enkelt inte i och under vissa tider av dygnet undviker man andra.

säkerhetsdörrar

Att se över sin hemsäkerhet är avgörande, särskilt i dessa tider då inbrottstjuvarna verkar behöva allt kortare tid på sig för att komma in i folks bostäder. En säkerhetsdörr från Säker Bostad är ett första steg i detta försvar mot inkräktaren: https://www.sakerbostad.se/s%C3%A4kerhetsd%C3%B6rrar. Vi är som tur är ännu inte vid den plats där man faktiskt bygger stängsel och murar runt sitt hus men frågan är om detta inte är en framtid som kan vänta oss.

Alla som har besökt länder som Sydafrika eller rest runt i Sydamerika vet hur trist det är med stängselkulturen som präglar dessa delar av världen. Gatorna kantas av väggar som gör att livet känns lite tristare och mer instängt, även när man går på utsidan av en mur.

Vi får hoppas att Sverige hinner vända på denna utveckling och hittar en väg ut ur en utveckling som bara blir allt gråare och tristare. Ofta kan ett starkt civilsamhälle vara en stark faktor i att man får rätsida på saker och ting igen. Närma dig dina grannar och samtala om hur ni kan hjälpa varandra vid en eventuell kris.

Fler nyheter