Led andra genom förändring med förändringsledning

18 januari 2022
patrick pettersson

editorial

När företag rör sig genom tider kan metoder som fungerade bra vid grundandet på sikt bli obsoleta och nu bara vara till bekymmer. Du som kan genomföra förändringsledning kommer därför att ha framtiden framför dig.

När förändringsledning utförs så är essensen i ordet förändringsLEDNING. Du leder andra genom en förändring av deras arbetssätt. I detta behöver man ha speciella egenskaper och färdigheter som underlättar både motivationen till att genomföra en förändring men också själva utförandet av förändringen.

För att få folk att bli motiverade till att utföra en förändring så behöver du kunna identifiera problem. Du måste kunna se varför de är ett problem och sedan ska du ha förmåga att kunna komma med lösningar och kunna förmedla detta på ett övertygande sätt. Kommunikation är något av det viktigaste som du kan lära dig. Genom att kunna retorik så kommer du att kunna få med dig alla på banan och det är det viktigaste när en förändring ska genomföras.

 

image

Hantera motstånd

Om folk inte motiveras till att förändra sina arbetssätt så blir det ingen förändring. Så enkelt är det. Och därför är identifiering av problem och lösningar och en förmåga att kunna förmedla varför en förändring ska genomföras ett av de viktigaste verktygen i förändringsledning. 

I förändringsledning ingår det att kunna hantera motstånd och starka reaktioner. Människan är till sin natur inte vänligt inställd till förändringar. Det har att göra med att förändring förknippas med smärta eftersom det innebär en gång mot osäkra tider. Det är mycket mer behagligt att göra saker som man alltid har gjort dem.

Det är då du som ska utföra förändringsledning måste kunna ta emot alla reaktioner, nysta upp och övertyga de anställda om nödvändigheten av förändringen. Du behöver visa att det kommer att vara mer smärtsamt när företaget går under för att det inte utvecklats.

Fler nyheter