Modulbyggen löser lokalbristen

22 januari 2021
patrick pettersson

Att bygga med moduler är ett snabbt sätt att uppföra en byggnad utan att tumma på kvaliteten. Modulbyggen kan vara en en bra lösning vid en tillfällig lokalbrist. Idag är de flesta byggmoduler moderna och håller hög kvalitet. 

Dessutom är de anpassade efter den verksamhet som byggnaden är tänkt att rymma. Det finns modulbyggen för skola, förskola, kontor, vårdlokal och mycket mer. Och alla är de exempel på verksamheter som kräver bra kvalitativa modulbyggen med bra materialval och design för att säkerställa hälsa, hygien och säkerhet. 

Ett modulbygge går att få helt efter anpassade och specifika mått då modulerna först tillverkas på en fabrik. Därefter transporteras dem sedan till platsen där modulen monteras upp. El och VVS förbereds också på fabriken för att du så snabbt som möjligt ska kunna färdigställa den tillfälliga lokalen. 

Till och med kök, skåp, toalett med mera monteras på fabriken och bara sådant som inte går att förbereda återstår. Ett exempel på företag som tillverkar moduler är följande: http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/byggmoduler-tillverkning/.

 

 

Välj ett företag som erbjuder en totallösning

Lider man brist på lokaler och är intresserad av modulbyggen ska man höra av sig till ett företag som erbjuder en helhetslösning och som även ansvarar för själva produktionen av modulerna. Då säkerställs kvaliteten och du kan vara säker på att det inte är några fuskbyggen. Dessutom går det mycket snabbare att få det specialanpassade modulbygget på plats och du bestämmer själv hur länge man vill hyra de tillfälliga lokalerna. 

Genom att anlita ett företag som erbjuder en helhetslösning får du även hjälp med att transportera bort de tillfälliga modulerna när behovet inte längre kvarstår och även marken återställs. Då olika företag har sin egen design på modulerna kan det vara bra att vända sig till ett par olika och jämföra innan du bestämmer dig. 

Fler nyheter