När behövs en rörinspektion?

06 oktober 2020
patrick pettersson

De allra flesta som äger en fastighet eller en villa kommer att behöva anlita någon för en rörinspektion. Det gäller framför allt den som äger fastigheter där stopp i avlopp och rör kan orsaka stor skada.

När det kommer till att inspektera rör kan det behöva göras regelbundet och framför allt om det är en äldre fastighet. Regelbundna rörinspektioner kan ses som en investering. Fel och brister upptäcks snabbare.

Upptäcks fel och brister i tid minimeras risker för exempelvis fuktskador eller att alla rör måste bytas. Har du funderingar kring rörinspektion eller andra frågor om rör så kontakta https://www.xn--rrinspektion-4ib.nu/.

 

Hur går en inspektion till?

När ett företag inspekterar rören i fastigheten har de ett protokoll de följer. Det protokollet är numera vanligen digitalt och du får en kopia. Företaget börjar i regel med att använda en kamera som förs ner i rören. Tekniken är avancerad och en inspektion går snabbt och smidigt.

Har du anlitat företaget för att du har problem så börjar de med felsökning. En felsökning görs också vid en vanlig inspektion. Därefter görs en besiktning av funktion och kondition. När alla delar är klara sker slutbesiktning. Då får du ditt protokoll som medföljer fastigheten.

 

 

Hur ofta behövs en rörinspektion?

Det beror på fastigheten. En äldre fastighet kan behöva mer regelbundna kontroller. När du anlitar någon för rörinspektion kan ni tillsammans lägga upp en inspektionsplan. En rörinspektion är en investering i fastigheten. Skulle du avyttra fastigheten kan det höja värdet om du har skött om rören regelbundet.

När det kommer till privatbostäder är det bra att anlita någon för att inspektera rören så fort du har en misstanke att något är fel. Företag som gör rörinspektioner har i de allra flesta fall även tjänster som stamspolning. På så sätt kan du förebygga stopp i avlopp och rör.

Fler nyheter