Rekonstruktion kan vara en bra lösning för företag som på kort sikt inte kan betala sina skulder

19 augusti 2021
Cecilia Olsson

Om man har ett företag som har problem att betala sina skulder på kort sikt så kan man välja att ansöka om företagsrekonstruktion. Det är en process som kan rädda företaget från konkurs och istället göra så att det blir lönsamt igen. Det är hos tingsrätten man gör en ansökan om rekonstruktion och det ska göras i den ort där företaget har sitt säte. Även borgenärer (de som företaget har skulder till) kan ansöka om att företaget ska genomgå en rekonstruktion, men då måste bolaget själv godkänna det. 

Hur lång tid tar det att få ansökan beviljad?

Gör bolaget själv en ansökan om företagsrekonstruktion så ska tingsrätten genast pröva ansökan. Om istället en borgenär ansöker så ska företagets ställföreträdare yttra sig och det är först om denne gått med på rekonstruktionen som som tingsrätten prövar ansökan. Om rekonstruktionen blir beviljad så kan processen starta, en företagsrekonstruktion pågår i regel under tre månader men företaget kan begära förlängning med tre månader i taget. Rekonstruktionen kan dock pågå som längst i ett år.

Ackord är en vanlig lösning

Med ackord menas att företaget som rekonstrueras endast behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med betalningen av skulderna för att kunna undvika en konkurs. Beslut om offentligt ackord sker vid en förhandling mellan borgenärerna och gäldenären (som i detta fall är företaget som rekonstrueras). Rätten kan kalla till en sådan förhandling om gäldenären vill det. Vid förhandlingen röstar borgenärerna om de ska gå med på ackordsförslaget eller ej. Gäldenären kan även träffa en frivillig uppgörelse med sina borgenärer (så kallat underhandsackord), då genomförs ingen ackordsförhandling.

Få hjälp av duktiga förhandlare

På RekonstruktionsGruppen hjälper de företag med tillfälliga ekonomiska problem att åter bli lönsamma. En företagsrekonstruktion ger företaget en andra chans och RekonstruktionsGruppens rekonstruktörer kan finnas med hela vägen för att hjälpa och stötta. De har lång erfarenhet som gör dem till en trygg partner i arbetet med att säkra bolagets framtid.

Fler nyheter