Riktig och varsam trädvård av arborist i Lund

25 januari 2022
william eriksson

editorial

Visst kan träd klara sig själva men de mår mycket bättre om man vårdar dem efter konstens alla regler. Men träd är lite som människor, egna individer med specifika behov. Genom att ta hjälp av en arborist kan man få veta vad varje träd behöver och göra upp en långsiktig trädvårdsplan. Man kan exempelvis få veta när det är bäst att beskära ett träd för att förhindra att det blir för stort och i stället måste fällas. Detta kan vara särskilt viktigt för träd som är planterade nära husets fasad. 

När en arborist i Lund undersöker och besiktigar ett träd tittar denne på hela trädet, även rötterna. Arboristen letar efter tecken på skador och sjukdomar, och försäkrar sig om att trädet mår bra och får den näring och vattenmängd som det behöver. Skulle trädet vara sjukt får man förslag på passande åtgärder. Har sjukdomen gått för långt kan det bästa vara att ta ner trädet, för att inte riskera att någon skadas om det skulle knäckas.  

 

arborist Lund

 

Rut-avdraget gäller på arboristtjänster

Träd är framförallt vackra men de har också stora ekonomiska värden på flera olika sätt. Dels så är virket värdefullt, men vackra och fullvuxna träd på en tomt bidrar även till att höja fastighetens värde. Har man dessutom fruktträd kan man genom att beskära dem vid rätt tidpunkt få en riklig tillgång på frukt och bli självförsörjande. Att låta en arborist besiktiga träden och göra upp en trädvårdsplan, eller beskära dem, är väl investerade pengar.

Anlitar man en arborist i Lund som privatperson kan man använda sig av rut-avdraget på själva arbetskostnaden. Man kan också komma ner i pris genom att först ta in kostnadsförslag från mer än en arborist och jämföra priser på olika arboristtjänster. Men kom ihåg att även titta på referenser, erfarenhet och utbildning i valet av arborist.

Fler nyheter