Så förbättrar man brandskyddet i fastigheten

17 maj 2020
jonas olsson

Varje år drabbas flera hundra svenska hem av brand och i vissa av dessa fall är utgången dödlig. Därför är det jätteviktigt att se till så både bostäder och fastigheter har ett fullgott brandskydd. Till exempel så hade flera av de som omkom i bostadsbränder överlevt om det hade funnits en brandvarnare inne i bostaden. Det är även viktigt att se till så uppkomna bränder inte får en chans att sprida sig. Brandförloppet måste fördröjas så att fastigheten hinner utrymmas och på så vis öka chansen för människor att överleva. Det är ett måste med ett bra säkerhetstänk.

 

Det är fastighetsägarens skyldighet att se till så brandskyddet fungerar 

Som ägare till en fastighet har man skyldighet att hela tiden arbeta med och förbättra brandskyddet på ett systematiskt sätt. Vid exempelvis brandskydd stockholm kontrolleras och servas alla rökluckor i trapphus tillhörande flerbostadshus. En gång om året bör man kontrollera dem. Det är livsviktigt att rökluckorna fungerar då det är via dem som skadlig brand- och rökgas leds ut vid en brand. Man måste även regelbundet förvissa sig om att alla brandsläckare fungerar i fastigheten. Rökluckor och nödutgångar etc ska vara tydligt uppmärkta med skyltar så att de enkelt kan lokaliseras om en brand skulle uppstå. Kom ihåg att brandtäta ventilationer och rör så att brand inte kan spridas där.

 

 

Branddörrar ska hållas stängda

Man ska hela tiden arbeta med att förbättra brandskyddet och underhålla det. Det är viktigt att se till så dörrar i trapphus, lägenhets-, vinds- och källardörrar sluter tätt. Detta för att fördröja brandförloppet och rädda liv. Man kan även installera specialtillverkade branddörrar av stål eller se till så att skyddsrummen är brandklassade. Det är viktigt att dessa branddörrar även förses med skyltar som berättar att de ska hållas stängda. Ett företag specialiserade på brandskydd och brandtätning är exempelvis; http://blpentreprenad.se/brandskydd/.

Fler nyheter