Categories » advokat

Hjälp av en jurist i Göteborg i jobbiga situationer

Det är nog svårt att gå genom ett helt liv utan att minst en gång hamna i en tvist med någon eller skriva något viktigt avtal, som kräver juridisk hjälp. Men för de flesta så är det inte heller något som händer titt som tätt. Därför är det verkligen tur att det finns juridisk hjälp att få var du än bor i landet.

För även om det i dagens digitala samhälle går att ha kontakt med någon på en annan ort, så är det ofta en lokal advokatfirma som anlitas. Det kan bero på att man behöver träffas eller att det kan vara bra med en lokalkännedom. Skulle det dessutom bli ett ärende som ska upp i rätten så är det absolut bäst ifall du väljer någon som finns nära dig.  

Från brottmål till avtalsskrivande

När du söker hjälp av en jurist i Göteborg så kan du välja en firma där alla möjliga specialiseringar finns. Om du exempelvis har ett större ärende eller företräder ett företag, så kan det vara enklast ifall du väljer en firma som har många olika specialiseringar bland personalen.

Söker du däremot en advokatfirma på en mindre ort så är det vanligt att en och samma advokat kan ha flera olika specialiteter som den arbetar med. Allt för att kunna hjälpa en så bred kundkrets som möjligt.

Offer eller gärningsman

Du kan få hjälp av en advokat oavsett om du är den som drabbats av brott eller är den som är anklagad för att ha gjort fel. Är du osäker på vilken hjälp du är berättigad till så kan du få det beskedet vid första kontakten med advokatbyrån. För i vissa fall är det inte du som offer som driver målet, utan staten. Det ger målet en större tyngd och kan vara skönt för den drabbade. 

Kunniga advokater inom migrationsrätt

Om man som utländsk medborgare kommer till Sverige för att söka arbets- eller uppehållstillstånd är det främst utlänningslagen som styr. Utlänningslagen är en lag som faller under migrationsrätt, vilket är ett samlingsbegrepp för det juridiska område som styr vilka förutsättningar man har vid ett sådant fall.

Det kan finnas olika förutsättningar beroende på vilket land man kommer ifrån. Som EES-medborgare skyddas man av principen om fri rörlighet. Det innebär att man får röra sig fritt och arbeta inom EES så länge man inte blir en belastning för landet man uppehåller sig i. En person som inte är EES-medborgare kan kallas för tredjelandsmedborgare. En tredjelandsmedborgare är en person som till exempel är gift med eller barn till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Genom den anknytningen kan man bli beviljad uppehållsrätt. Även föräldrar till ensamkommande har rätt till uppehåll i Sverige och när det finns synnerliga skäl för uppehållstillstånd kan det även ges i andra fall.

Även Flyktingar och andra skyddsbehövande kan få rätt att uppehålla sig i Sverige. En flykting är en person som känner oro för förföljelse på grund av till exempel ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning och inte får skydd av sin hemstat. Som flykting har man inte rätt att välja asylland själv. Om man är på flykt är tanken att man ska söka asyl i det första land man kommer till där man är skyddad mot förföljelse samt inte riskerar att bli tillbaka skickad till landet man flydde ifrån.

Migrationsrätten innehåller många fler lagar och regler än de ovannämnda, samt kan användas och tolkas på olika sätt. Därför är det viktigt att man anlitar en professionell jurist som kan hjälpa till vid exempelvis en ansökan om uppehållstillstånd. Några som kan migrationsrätt i Göteborg är advokatfirman Ottosson & Pakas. De har bred kunskap inom asyl- och migrationsrätt samt hjälper alltid till på ett professionellt vis med personligt engagemang.