Kunniga advokater inom migrationsrätt

06 mars 2020
Cecilia Olsson
Kunniga advokater inom migrationsrätt

Om man som utländsk medborgare kommer till Sverige för att söka arbets- eller uppehållstillstånd är det främst utlänningslagen som styr. Utlänningslagen är en lag som faller under migrationsrätt, vilket är ett samlingsbegrepp för det juridiska område som styr vilka förutsättningar man har vid ett sådant fall.

Det kan finnas olika förutsättningar beroende på vilket land man kommer ifrån. Som EES-medborgare skyddas man av principen om fri rörlighet. Det innebär att man får röra sig fritt och arbeta inom EES så länge man inte blir en belastning för landet man uppehåller sig i. En person som inte är EES-medborgare kan kallas för tredjelandsmedborgare. En tredjelandsmedborgare är en person som till exempel är gift med eller barn till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Genom den anknytningen kan man bli beviljad uppehållsrätt. Även föräldrar till ensamkommande har rätt till uppehåll i Sverige och när det finns synnerliga skäl för uppehållstillstånd kan det även ges i andra fall.

Även Flyktingar och andra skyddsbehövande kan få rätt att uppehålla sig i Sverige. En flykting är en person som känner oro för förföljelse på grund av till exempel ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning och inte får skydd av sin hemstat. Som flykting har man inte rätt att välja asylland själv. Om man är på flykt är tanken att man ska söka asyl i det första land man kommer till där man är skyddad mot förföljelse samt inte riskerar att bli tillbaka skickad till landet man flydde ifrån.

Migrationsrätten innehåller många fler lagar och regler än de ovannämnda, samt kan användas och tolkas på olika sätt. Därför är det viktigt att man anlitar en professionell jurist som kan hjälpa till vid exempelvis en ansökan om uppehållstillstånd. Några som kan migrationsrätt i Göteborg är advokatfirman Ottosson & Pakas. De har bred kunskap inom asyl- och migrationsrätt samt hjälper alltid till på ett professionellt vis med personligt engagemang.

Fler nyheter