Riktig och varsam trädvård av arborist i Lund

advertorial

Visst kan träd klara sig själva men de mår mycket bättre om man vårdar dem efter konstens alla regler. Men träd är lite som människor, egna individer med specifika behov. Genom att ta hjälp av en arborist kan man få veta vad varje träd behöver och göra upp en långsiktig trädvårdsplan. Man kan exempelvis få veta när det är bäst att beskära ett träd för att förhindra att det blir för stort och i stället måste fällas. Detta kan vara särskilt viktigt för träd som är planterade nära husets fasad. 

När en arborist i Lund undersöker och besiktigar ett träd tittar denne på hela trädet, även rötterna. Arboristen letar efter tecken på skador och sjukdomar, och försäkrar sig om att trädet mår bra och får den näring och vattenmängd som det behöver. Skulle trädet vara sjukt får man förslag på passande åtgärder. Har sjukdomen gått för långt kan det bästa vara att ta ner trädet, för att inte riskera att någon skadas om det skulle knäckas.  

 

arborist Lund

 

Rut-avdraget gäller på arboristtjänster

Träd är framförallt vackra men de har också stora ekonomiska värden på flera olika sätt. Dels så är virket värdefullt, men vackra och fullvuxna träd på en tomt bidrar även till att höja fastighetens värde. Har man dessutom fruktträd kan man genom att beskära dem vid rätt tidpunkt få en riklig tillgång på frukt och bli självförsörjande. Att låta en arborist besiktiga träden och göra upp en trädvårdsplan, eller beskära dem, är väl investerade pengar.

Anlitar man en arborist i Lund som privatperson kan man använda sig av rut-avdraget på själva arbetskostnaden. Man kan också komma ner i pris genom att först ta in kostnadsförslag från mer än en arborist och jämföra priser på olika arboristtjänster. Men kom ihåg att även titta på referenser, erfarenhet och utbildning i valet av arborist.

Skydda dig med myggarmband

advertorial

Sommaren är något av det bästa och värsta som finns. Längre dagar, varmare väder och bad gör att man bara njuter av livet. Men det finns en sak som får en att vilja gömma sig inne: de förbannade myggorna. 

Myggor kan verkligen förstöra för en. De bits och använder en som ett middagsbord. Det finns dessutom flera hundra av dem och alla vill bara ha en sak: ditt blod. De är precis så hemska som de låter. 

Trots att man har myggskydd på sig, så hjälper det inte alltid. Men det finns olika saker att prova, som till exempel att ha myggarmband. Du slipper spraya starka dofter på dig själv, men har ändå ett skydd som får myggorna att dra sig undan. Förhoppningsvis kan du njuta lite mer av sommaren om du har ett effektivt skydd som räddar dig från myggbett.

 

image

 

Hur undviker man mygg?

Nästan alla blir besvärade av de små blodsugande krypen. Det är inte bara människor, utan även våra djur. Precis som vi skyddar oss själva får man även skydda dem. Skulle inte armbandet vara nog, i ett väldigt myggtätt område, så kan man använda sig av en spray och även eventuellt ett myggnät. Vissa myggor envisas igenom många saker och det krävs då ett rejält försvar. 

Ett myggarmband kan fungera bättre i vissa delar av landet. Bor du i Norrland, som är känt för att ha hemska mygg, så kan det krävas lite mer. Nere i söder och i mitten av Sverige räcker det dock gott och väl med bara armbandet. 

Det sköna med myggarmbandet är att du bara har det på dig, så du slipper tänka på påfyllning av medel. Armbandet kommer inte heller stinka eller göra din hud klibbig, så som spray kan göra. Det finns flera fördelar med att köpa myggarmband till både barn och vuxna.

Led andra genom förändring med förändringsledning

advertorial

När företag rör sig genom tider kan metoder som fungerade bra vid grundandet på sikt bli obsoleta och nu bara vara till bekymmer. Du som kan genomföra förändringsledning kommer därför att ha framtiden framför dig.

När förändringsledning utförs så är essensen i ordet förändringsLEDNING. Du leder andra genom en förändring av deras arbetssätt. I detta behöver man ha speciella egenskaper och färdigheter som underlättar både motivationen till att genomföra en förändring men också själva utförandet av förändringen.

För att få folk att bli motiverade till att utföra en förändring så behöver du kunna identifiera problem. Du måste kunna se varför de är ett problem och sedan ska du ha förmåga att kunna komma med lösningar och kunna förmedla detta på ett övertygande sätt. Kommunikation är något av det viktigaste som du kan lära dig. Genom att kunna retorik så kommer du att kunna få med dig alla på banan och det är det viktigaste när en förändring ska genomföras.

 

image

Hantera motstånd

Om folk inte motiveras till att förändra sina arbetssätt så blir det ingen förändring. Så enkelt är det. Och därför är identifiering av problem och lösningar och en förmåga att kunna förmedla varför en förändring ska genomföras ett av de viktigaste verktygen i förändringsledning. 

I förändringsledning ingår det att kunna hantera motstånd och starka reaktioner. Människan är till sin natur inte vänligt inställd till förändringar. Det har att göra med att förändring förknippas med smärta eftersom det innebär en gång mot osäkra tider. Det är mycket mer behagligt att göra saker som man alltid har gjort dem.

Det är då du som ska utföra förändringsledning måste kunna ta emot alla reaktioner, nysta upp och övertyga de anställda om nödvändigheten av förändringen. Du behöver visa att det kommer att vara mer smärtsamt när företaget går under för att det inte utvecklats.