Avsättning till tjänstepension – hur funkar det?

08 augusti 2022
Staffan Ehrlin

editorial

Pensionering kan vara en stressig situation – oavsett vilket livsskede du befinner dig i är det viktigt att trygga din ekonomiska framtid. Att göra regelbundna och meningsfulla inbetalningar till en tjänstepension bör vara en del av varje ansvarsfull pensionsplan, men det är inte alltid lätt att förstå hur dessa pensioner fungerar. I det här blogginlägget tittar vi på grunderna för avsättning till tjänstepension och hur de kan bli en del av din långsiktiga pensionslösning.

I Sverige är pensionsåldern 65 år. Det innebär att personer som är födda 1955 eller tidigare kan börja få pension från det statliga pensionssystemet vid 65 års ålder. De som är födda efter 1955 har dock en gradvis stigande pensionsålder, upp till 67 år för dem som är födda 1960 eller senare. Det är viktigt att notera att den lägsta pensionsåldern fortfarande 65 år.

image

Som en del av förmånspaketet

Tjänstepensioner är en form av pensionssparande som arbetsgivare erbjuder sina anställda genom ett pensionssystem. Tjänstepensioner skiljer sig från andra former av sparande genom att de ger en extra inkomstström för dem som går i pension, vanligen som en del av deras lön eller förmånspaketpaket. Detta innebär att de avgifter som betalas in till tjänstepensionen inte investeras direkt i individens sparande, utan utgör en del av en större pool av pengar som förvaltas av pensionsleverantören.

 

När det gäller avgifter gör både arbetsgivare och arbetstagare inbetalningar till systemet. Arbetsgivarna är enligt lag skyldiga att bidra med en minsta procentsats (vanligtvis omkring 5 %) av den anställdes lön, medan de anställda kan välja att betala mer om de vill. Det finns också skattefördelar för båda parter, eftersom avgiften tas ut innan inkomst- eller kapitalvinstskatt beräknas. Arbetsgivarens avgifter är också ofta matchade av staten, utöver de personliga inbetalningar som den anställde gör. För att veta mer om dina möjligheter, kontakta någon av de försäkringsbolag som erbjuder tjänstepension som service. AFA Försäkring är ett av dem och anses vara en av de mest pålitliga och välrenommerade. Du hittar deras tjänster här: https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/

 

 

 

 

Fler nyheter